Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tituly

panovnické tituly

král králů
císař - kaiser, imperator, emperor
císařovna - kaiserin, empress 

nejvyšší vládce v Rusku, Bulharsku, Srbsku, Chorvatsku
car - tsar
carevna - tsaritsa

vládce království
král - king, roy, köning, rei, rex
královna - queen, reine, regina, köningin, dronning

nejvyšší pozice pod králem, vládne samostatnému  velkovévodství
velkovévoda - grand duke, großherzog, großfürst, magnus
velkovévodkyně - grand duchess, großherzogin, großfürstin


tituly se používali a jsou stejné jako velkovévoda
velkokníže - velikiy knyaz
velkokněžna - velikaya kniagina

vysoký šlechtický titul, vládne knížectví
kmíže - prince, principe, prinz, fürst,
kněžna - princess, principesa, fürstin

vyšší šlechta

nejvyšší pozice pod králem, vládne vévodství
vévoda - duke, duc, herzog,
vévodkyně - duchess, herzogin,

potomek krále
princ - prince, principe, prinz,
princezna - princess, prinzessin

následník trůnu
korunní princ -
korunní princezna -

následník trůnu ve Španělsku, Portugalsku
infant -
infantka -

poromek monarchy v Rakousku
arcivévoda -
arcivévodkymě -


volič, který má právo a hlas
kurfiřt - elector, kurfürst, kurfurste
kurfiřtka - electora, kurfürstin, kurfurstinna

původně sloužil jako vojenský guvernér
markrabě -
markraběnka -

dědičný titul vyšší šlechty označující stupeň mezi hrabětem a vévodou
markýz - marquis, marchese, markgraf, markgrave,
markýza - marchioness, margravine, marchesa, markgrafin

dědičný titul královského úředníka
hrabě - earl, count, comte, conte, conde, graf, jarl
hraběnka - countess, comtesse, grafin, grevinne

zástupce hraběte
vikomt - viscount, vicomte, vizegraf, burggraaf
komtesa -viscountess, vicomtesse, vizegrafin, burggrafin, visegrevinne

příslušník královské družiny
baron - barone
baronka - barones

šlechtický titul, udělovaný výhradně britským panovníkem, je udělován dědičně, ale dědí ho vždy nejstarší syn
baronet - baronnet
baronesa - baronnetess


anglický a skotský šlechtický titul, který byl dříve spojen s právem usednout ve sněmovně lordů
lord -
lady -


nižší šlechta

středověký válečník šlechtického původu
rytíř - knight, chevalier, cavaliere, ritter, ridder,

služebný šlechtic
panoš -