Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vláda dynastií podle zemí

Albánie

Wiedové (1912-1924), reálně pouze do 1914
Dynastie Zogu (1928-1939)
Savojští (1939-1943), italská fašistická nadvláda

 

Anglie

Plantageneti (1154-1485) (zřídka označování jako Anjouovci)
Lancasterové (1399-1471)
Yorkové (1461-1485)
Tudorovci (1485-1603)
Stuartovci (1603-1707), poté spojeno se Skotskem jako Spojené království

 

Aragon

Habsburkové (1516-1701)

 

Bavorsko

Liuodolfovci (889-947)
Wittelsbachové (1180-1918)

 

Belgie

Habsburkové (1482–1780), španělská resp. rakouská nadvláda
španělstí Habsburkové (1482–1714), španělská resp. rakouská nadvláda
rakouští Habsburkové (1714–1780), španělská resp. rakouská nadvláda
Habsbursko-lotrinská dynastie (1780-1794), rakouská nadvláda
Dynastie Oranžsko-nasavská (1815-1830), holandská nadvláda
Dynastie Sachsen-Coburg-Gotha (od 1831)

 

Braniborsko

Askánci ()
Hohenzollernové ()

 

Bulharsko

Osmani (), turecká nadvláda
Battenberkové (1878-1886), větev dynastie Hesenských
Dynastie Sachsen-Coburg-Gotha (1886-1946)

 

Byzantská říše

Palaiologové (1261-1453)

 

České země

Přemyslovci (867-1306), počítáno od Bořivoje I.
Piastovci (1003-1004)
Lucemburkové (1310-1437)
Jagellonci (1471–1526)
Habsburkové (1526-1780)
Habsbursko-lotrinská dynastie (1780-1918), větev dynastie Lotrinků resp. Habsburků

 

Černá Hora

Dynastie Petrović-Njegoš (1696-1918)
Karađorđevićové (1918-1946) - Jugoslávie

 

Dánsko

Oldenburkové (od 1448), hlavní větev vymřela r. 1863, nastupuje vedlejší větev
Glücksburkové (od 1863), vedlejší větev Oldenburků

 

Finsko

Oldenburkové (1457-1521)
Vasovci (1521-1654)
Wittelsbachové (1654-1720)
Hesenští (1720-1751)
Dynastie Holstein-Gottorp (1751-1809)
Dynastie Holstein-Gottorp-Romanov (1809-1917)
Hesenští (1917-1918), pouze formálně

 

Francie

Merovejci (488-751)
Karlovci (751-987)
Kapetovci (987-1792 a 1814-1848)
Dynastie Valois (1328-1589)
Dynastie Bourbonů (1589-1792 a 1814-1848)
Bonapartové (1804-1814 a 1852-1870)

 

Gruzie

Dynastie Bagration (813-1810)

 

Hannoversko

Hannoverská dynastie (1708-1866)

 

Hesensko

Hesenští (1264-1918)

 

Chorvatsko

Trpimírovci (845-1091)
Arpádovci (1102-1301)
Přemyslovci (1301-1305)
Wittelsbachové (1305-1308)
Anjouovci (1308-1395)
Lucemburkové (1387-1437)
Jagellonci (1490–1526)
Habsburkové (1437-1490, 1526-1740)
Habsbursko-lotrinská dynastie (1780-1918), větev dynastie Lotrinků resp. Habsburků
Karađorđevićové (1918-1941) - Jugoslávie
Savojští (1941-1943), pouze formálně

 

Irsko

Hannoverská dynastie (1714-1901)
Dynastie Sachsen-Coburg-Gotha (1901-1917), v roce 1917 změněn název na Windsorská dynastie
Windsorská dynastie (1917-1938(1947)

 

Itálie

Karlovci (774-896)
Římsko-němečtí císařové (962–1556/1648)
Bonapartové (1805–1814)
Savojští (1861-1946)

 

Kastílie

Burgundská dynastie (1126-1369)
Trastámarská dynastie (1369-1516)
Habsburkové (1516-1701)

 

Litva

Jagellonci (1316–1572)

 

Lucembursko

Lucemburkové (1196-1437)
Habsburkové
Nasavští (1815-1964)
dynastie Oranžsko-nasavská (1815-1890)
dynastie Nasavská-weilburská (od 1890-1964), de jure stále vládne
Bourbon-Parma (od 1964), de jure stále vládne dynastie Nasavských

 

Maďarsko resp. Uhry

Arpádovci (895-1301)
Přemyslovci (1301-1305)
Wittelsbachové (1305-1308)
Jagellonci (1490–1526)
Habsburkové (1526-1740)
Habsbursko-lotrinská dynastie (1780-1918), větev dynastie Lotrinků resp. Habsburků

 

Milánsko

Della Torre (1197-1265)
Visconti (1265-1447)
Sforzové (1450-1500, 1521–1535)
Valois-Orléans (1499-1500 a 1501-1512)
Habsburkové (1540–1780)
Habsbursko-lotrinská dynastie (1780-1797, 1814-1859)

 

Monako

Grimaldiové (od 1297), původní rod vymřel, ale vedlejší větve si ponechávají původní jméno

 

Modena

Esteni (1264-1796)
Habsbursko-lotrinská dynastie větev Este (1814-1860), poté součást sardinského království

 

Neapolsko

Anjouovci (1285-1442)
Trastámarská dynastie (1442-1500, 1504-1516), unie s Aragonem
Orléans-Valois (1500-1504)
Habsburkové (1516-1700, 1720-1734)
Bourboni (1700-1713, 1734-1806 a 1815-1860), 1816 spojeno se Sicílií do království Obojí Sicílie, poté součást italského království
Bonapartové (1806-1815)

 

Německo

 

Karlovci (843-911)
Liuodolfovci (919-1024)
Sálská dynastie (1024-1125)
Supplinburkové (1125-1137)
Hohenštaufové (1137-1208, 1215-1254)
Welfové (1208-1215)
Lucemburkové (1308-1313, 1347-1400, 1410-1437)
Nasavští (1292-1298)
Wittelsbachové (1314-1347, 1400-1410, 1742-1745)
Habsburkové (1273-1291, 1298-1308, 1438-1740)
Habsbursko-lotrinská dynastie (1745-1806), větev dynastie Lotrinků resp. Habsburků
Hohenzollernové (1871-1918)

 

Nizozemsko

španělstí Habsburkové (1482–1581), španělská resp. rakouská nadvláda
Bonapartové (1806-1810), jako holandští králové
Dynastie Oranžsko-nasavská (od 1772), od toho roku dědičně

 

Norsko

Oldenburkové (1450-1814)
Dynastie Bernadotte (1818-1905)
Glücksburkové (od 1905), vedlejší větev Oldenburků

 

Parma

Dynastie Farnese (1545–1731)
Bourboni (1731–1735, 1748–1803, 1847–1860)
Bourbon-Parma (1748–1803, 1847–1860)
Habsburkové (1735–1748)
Habsbursko-lotrinská dynastie (1814–1847), poté součást sardinského království

 

Polsko

Piastovci (870-1300 a 1306-1370)
Přemyslovci (1300-1306)
Jagellonci (1385–1572)
Wettinové (1697-1704, 1709-1763 a 1807-1815)
Holstein-Gottorp-Romanov (1815-1831 resp. 1917)

 

Portugalsko

Burgundská dynastie (1093-1383)
Dynastie Aviz (1385-1580)
Habsburkové (1580-1640)
Braganzové (1640-1853)
Dynastie Braganza-Wettin (1853-1910)

 

Prusko

Hohenzollernové (1525-1918)

 

 

Rakousko

Babenberkové (976-1246)
Přemyslovci (1251-1276)
Habsburkové (1282-1780)
Habsbursko-lotrinská dynastie (1780-1918), větev dynastie Lotrinků resp. Habsburků

 

Rumunsko

Podrobnější informace naleznete v článku Rumunské království.

Hohenzollernové (1866-1947), větev Hohenzollern-Sigmaringen

 

Rusko

Podrobnější informace naleznete v článcích Ruské impérium a Ruské carství.

Rurikovci (862-1598 a 1606-1610)
Romanovci (1613-1762)
Holstein-Gottorp-Romanov (1762-1917), stále se považují za Romanovce

 

Sardinie

Barcelonská dynastie (1297-1410)
Trastámarská dynastie (1412-1516)
Habsburkové (1516-1701)
Savojští (1720-1861), poté součást italského království

 

Sasko

Liuodolfovci (843-961)
Askánci (1138-1142 a 1180-1422)
Welfové (1127-1138, 1142-1180)
Wettinové (1422-1918)

 

Savojsko

Savojští (1003-1720), poté součást sardinského království

 

Sicílie

Hohenštaufové (1194-1266)
Anjouovci (1266-1282)
Barcelonská dynastie (1282-1410)
Trastámarská dynastie (1412-1516)
Habsburkové ((1516-1700, 1720-1735)
Bourboni (1700-1713, 1735-1861), 1816 spojeno s Neapolskem do království Obojí Sicílie, poté součást italského království
Savojští (1714-1720)

 

Skotsko

Stuartovci (1307-1707), poté spojeno s Anglií jako Spojené království

 

Spojené království

Stuartovci (1707-1714), předtím v Anglii a Skotsku
Hannoverská dynastie (1714-1901)
Dynastie Sachsen-Coburg-Gotha (1901-1917), v roce 1917 změněn název na Windsorská dynastie
Windsorská dynastie (od 1917)

 

Srbsko

Nemanjićové (1166-1371)
Lazarevićové (1371-1427)
Brankovićové (1427-1502)
Obrenovićové (1815-1842 a 1858-1903)
Karađorđevićové (1804-1813, 1842-1858 a 1903-1918)
Karađorđevićové (1918-1946) - Jugoslávie

 

Španělsko

Habsburkové (1516-1701/1714), de facto sjednoceno roku 1516, ale de jure až 1714
Dynastie Bourbonů (1714-1868, 1874-1931 a od 1975)
Bonapartové (1808-1813)
Savojští (1871-1873)

 

Švédsko

Oldenburkové (1457-1521)
Vasovci (1521-1654)
Wittelsbachové (1654-1720)
Hesenští (1720-1751)
Dynastie Holstein-Gottorp (1751-1818)
Dynastie Bernadotte (od 1818)

 

Toskánsko

Medicejové (1532-1737), od 1569 velkovévodové
Habsbursko-lotrinská dynastie (1737-1801, 1814-1860), poté součást italského království
Bourbon-Parma (1801-1807), jak okrálové Etrurie
Bonapartové (1808–1814)

 


Turecko

Seldžucká dynastie (1077-1307)
Osmanská dynastie (1281-1923)