Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zaniklé monarchie

Císařství
Svatá říše římská • Byzantská říše • Francouzské císařství • Německé císařství • Rakouské císařství • Ruské carství a Ruské impérium • Latinské císařství


Království
Albánské království • Anglické království • Aragonské království • Asturské království • Bavorské království • Bosenské království • Bulharské carství • Burgundské království (Arelatské) • České království • Černohorské království • Chorvatské království (Dalmatské, Slavonské, Chorvatsko-slavonské) • Etruské království • Francouzské království • Hannoverské království • Holandské království • Illyrské království • Irské království • Islandské království • Italské království • Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Jugoslávie) • Kastilské království • Kyperské království • Leónské království • Království lombardsko-benátské • Navarrské království • Polské království • Portugalské království • Pruské království • Rumunské království • Řecké království • Sardinské království • Saské království • Srbské království • Království obojí Sicílie (Neapolské království • Sicilské království) • Skotské království • Uherské království (Maďarské) • Království Velké Británie • Vestfálské království • Württemberské království


Velkovévodství a
Velkoknížectví
Rakouské arcivévodství • Bádenské velkovévodství • Hesenské velkovévodství • Meklenbursko-Zvěřínské velkovévodství • Meklenbursko-Střelické velkovévodství • Toskánské velkovévodství • Finské velkoknížectví • Litevské velkoknížectví • Moskevské velkoknížectví • Sedmihradské velkoknížectví


Vévodství
Anhaltské vévodství • Athénské vévodství • Barské vévodství • Brabantské vévodství • Brunšvické vévodství • Burgundské vévodství• Estonské vévodství • Ferrarské vévodství • Holštýnské vévodství • Korutanské vévodství • Kraňské vévodství • Kuronské a zemgalské vévodství • Lotrinské vévodství • Lucemburské vévodství • Meklenburské vévodství • Milánské vévodství • Modenské vévodství • Nasavské vévodství • Vévodství Naxos • Oldenburské vévodství • Parmské vévodství • Pomořanské vévodství • Pruské vévodství • Pruské vévodství • Rakouské vévodství • Salcburské vévodství • Saské vévodství • Sasko-Lauenbursko • Sasko-Wittenbersko • Sasko-altenburské vévodství • Sasko-eisenašské vévodství • Sasko-gothajské vévodství • Sasko-výmarské vévodství • Savojské vévodství • Slezská vévodství• Šlesvické vévodství • Štýrské vévodství • Württemberské vévodství


Knížectví

Albánské knížectví • Birkenfeldské knížectví • Bulharské knížectví • Černohorské knížectví • České knížectví • Haličsko-volyňské knížectví • Lichtenberské knížectví • Meklenburské knížectví • Moldavské knížectví • Moskevské knížectví • Schwarzburské knížectví • Srbské knížectví • Sedmihradské knížectví • Valašské knížectví • Varšavské knížectví • Volyňské knížectví • Waldecké knížectví


Hrabství
Anhaltské hrabství • Hrabství Artois • Barcelonské hrabství • Burgundské hrabství • Flanderské hrabství • Henegavské hrabství • Holštýnské hrabství • Nasavské hrabství • Portugalské hrabství • Oldenburské hrabství • Sicilské hrabství • Württemberské hrabství


Ostatní
Bádenské markrabství • Rakouské markrabství • Stát Slovinců, Chorvatů a Srbů