Jdi na obsah Jdi na menu
 


Německé císařství

Německé císařství existovalo v letech 1871 - 1918. Bylo vyhlášeno 18. ledna 1871 v zrcadlovém sále ve Versailles po vítězství Severoněmeckého spolku a spojeneckých jihoněmeckých států v prusko-francouzské válce.

Prvním císařem se stal Vilém I. a říšským kancléřem Otto von Bismarck. Posledním císařem byl Vilém II., který abdikoval a císařství zaniklo.

Nástupnickými státy se styla Výmarská republika, Belgie, Alsaská republika, Dánsko, Československá republika, Litva a Polsko.


Německé císařství zahrnovalo 25 spolkových zemí a tři hanzovní města Hamburk, Brémy a Lübecka a říšškou zemi Alsasko-Lotrinsko. Proměnilo se ze zemědělské země na prosperující průmyslovou s obchody a bankami a ze značným vlivem na politiku Evropy.


Království

Prusko, Bavorsko, Sasko, Württembersko


Velkovévodství

Bádenko

Hessensko

Mecklenbursko-Střelicko

Mecklenbursko-Zvěřínsko

Oldenbursko

Sasko-Weimar-Eisenach


Vévodsktví

Anhaltsko

Brunšvick

Sasko-Altenburg

Sasko-Coburg a Gotha

Sasko-Meiningen


Knížectví

Reuss mladší linie

Reuss starší linie

Schaumburg-Lippe

Schwarzburg-Rudolstadt

Schwarzburg-Sondershausen

Waldeck-Pyrmont


Vláda - Hohenzollernové

Vilém I. - 1871 - 1888

Fridrich III. - 1888 - 1888

Vilém II. - 1888 - 1918