Jdi na obsah Jdi na menu
 


Svatá říše římská

existovala v letech 962 - 1806 a rozkládala se ve střední Evropě. Předchůdcem byla Franská říše. Jejím mocenským centrem bylo Německo. Vedle Němců v něm žili i Francouzi, Italové, Nizozemci, Dánové, Češi, Slovinci či Lužičtí Srbové. Králové a císaři se až na naprosté výjimky volili z řad německých knížecích rodů.

Symbolickým městem byl Řím, kde byli císaři korunováni. Převládalo římskokatolické a luteránské náboženství, státním zřízením byl Říšský sněm a měna nebyla jednotná.


vznik:

r. 962 Ota I. Veliký, vévoda saský, východofranský král, král italský a první císař Svaté říše římské


zánik:

r. 1806 se František II. vzdal na nátlak Napoleona císařského titulu, Říše byla přeměněna v Rýnský spolek


Seznam panovníků Svaté říše římské


Saská dynastie (962 – 1024)

Ota I. Veliký (962 – 973)

Ota II. (973 – 983)

Ota III. (983 – 1002)

Jindřich II. (1002 – 1024) 

 

Sálská dynastie (1024 - 1125)

Konrád II. (1024-1039)

Jindřich III. (1039-1056)

JIndřich IV. (1084 - 1106)

Jindřich V. (1106-1125)

 

Supplinburg dynastie 1125 - 1137


Lothar III. (1125-1137)

 

Štaufové (1138-???)

Konrád III. (1138-1152)

Fridrich I. Barbarossa (1152-1190)

Jindřich VI. Štaufský (1190-1197)

Filip Švábský (1198-1208)

 

Welfové (1198 - 1218)

 Ota IV. Brunšvický (1198-1218)

 

Štaufové (1211 - 1254)

Fridrich II. Štaufský (1211-1250)

Jindřich VII. Štaufský (1220-1235) korunován králem za císařství svého otce Fridricha II.

Konrád IV. (1237-1254) korunován králem za císařství svého otce Fridricha II.

Různé dynastie

Richard Cornwallský (1257-1272) - Plantagene

Rudolf I. Habsburský (1273-1291) - Habsburkové

Alfons Moudrý (1257-1275) - Burgundská dynastie

Adolf Nasavský (1292-1298) - Nasavská

Albrecht I. Habsburský (1298-1308)- Habsburská

Jindřich VII. Lucemburský (1308-1313) - Lucemburská

Ludvík IV. Bavor (1314-1347) - Wittelsbach

Fridrich Sličný (1314-1330) - Habsburkové

Karel IV. Lucemburský (1346-1378) roku 1346 zvolen jako protikrál  - Lucemburkové

 

 

Habsburská dynastie 1438 - 1740

Albrecht II. (1438–1439)

Fridrich III. (1440–1493), od roku 1452 císař

Maxmilián I. (1493–1519), od roku 1508 císař

Karel V. (1519–1556), od roku 1530 císař, vzdal se trůnu

Ferdinand I. (1556–1564), od roku 1556 císař

Maxmilián II. (1564–1576), od roku 1564 císař

Rudolf II. (1576–1612), císař

Matyáš (1612–1619), císař

Ferdinand II. (1619–1637), císař

Ferdinand III. (1637–1657), císař

Leopold I. (1658–1705), císař

Josef I. (1705–1711), císař

Karel VI. (1711–1740), císař

 

 

Interregnum (1740–1742)

Marie Terezie, habsburská dědička a dcera císaře Karla VI. vládla v letech 1740–1745 svým rodovým državám jako arcivévodkyně rakouská a královna česká a uherská. Po roce 1745, kdy se její muž František Štěpán Lotrinský stal císařem, byla i císařovnou-manželkou, její skutečná moc však i poté vycházela z titulu vládkyně habsburských zemí.

 

Karel VII. Bavorský (1742–1745) - Wittelsbach

 

Habsbursko-Lotrinská dynastie (1745-1806)

František I. Štěpán Lotrinský (1745–1765)

Josef II. (1765–1790)

Leopold II. (1790–1792)

František II. (1792–1806)

 

 

korunovační klenoty a insignie

Datum: 29. 5. 2011
Fotografií: 12
Složek: 0

mapy

Datum: 29. 5. 2011
Fotografií: 9
Složek: 0
 

Fotografie