Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zlatá bula sicilská

Byla vydána 26. 11. 1212 v Basileji císařem Svaté říše římské Friedrichem II. z rodu Štaufů. Právem je považována za nejvýznamnější dokument státnosti zemí Koruny české. S konečnou a závaznou platností stvrzuje dědičnost českého královského titulu.


Českým králům potvrzuje práva a povinnosti:

 

  • Dědičnost královského titulu,
  • Nedělitelnost území českého státu,
  • Osvobození od poplatků, již dříve spíše symbolických, za udělení zemí v léno,
  • Právo zcela svobodné volby panovníka bez zásahu Svaté říše římské,
  • Právo jmenovat biskupy (tehdy světská moc udělovala duchovní úřady),
  • Zmírňovala  povinnosti vyplývající z lenního vztahu k Svaté říši římské.


 

Císař uznává již reálně existující nezávislost přemyslovského státu na Svaté říši římské a přijímá český stát a českého krále jako rovnocenného partnera. Tímto jsou rovněž anulovány veškeré přehmaty, jichž se dopustili jeho předchůdci ve vztazích k českému státu. Tento jedinečný státotvorný dokument je nazýván Zlatou bulou a je odvozen od typu použité "pečeti" (pečeť je vosková, bula je ulitá z ušlechtilého kovu). Nese vyobrazení císaře Friedricha II., ještě jako krále Sicílie. Tento dokument završuje dlouholeté úsilí českých knížat a nedědičných králů o rovnocenné postavení zemí Koruny české ve vztazích k Svaté říši římské.

 

 

 

 

 

Fotografie